Dotace pro rok 2023

 ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

 

Více informací naleznete na stránce poskytovatele dotace: 

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045